Stafflier

Vi har ett stort utbud av stafflier i butiken, alla är uppställda så att du verkligen kan känna dig för vilket som passar just dig. De flesta stafflier vi har är från Italienska Mabef. Vi har allt från enkla bordsstafflier till fältstafflier och rejäla ateljéstafflier. Även ritbord.

m13M27M09M07

        M13              M27                 M09             M07

M06M02M04

       M06                     M02                     M04