Miljötips

Bästa sättet att rengöra penslar:

  1. Torka ur penslarna så mycket det går. Skölj dem i en burk med matolja för oljefärg och vatten för akryl. Torka sedan av penslarna igen innan du rengör dem under rinnande vatten.
  2. Resterna i burken lämnas sedan till en miljöstation.
  3. Papperet eller trasorna kan slängas som brännbart avfall (hushållsoporna). Rester av kadmiumfärg ska alltid lämnas till miljöstation, även om förpackningen är tom. All färg ska också lämnas in som farligt avfall.

Undvik giftiga färgpigment, framförallt kadmium som är en giftig tungmetall. När det står hue eller subst finns det ingen kadmium i färgen.

Undvik lösningsbaserade färger.

Lacknafta och balsamterpentin är farliga att inandas och skadliga för miljön.
De får inte tömmas i avloppet utan ska tas om hand som farligt avfall. Använd linolja istället.

Damar är naturharts löst i balsamterpentin och bör därför av miljöskäl uteslutas

Minska materialanvändningen, återanvänd och återvinn.